Logi sisse

Õppekava aine

Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine

Õppeaine
Ainekood I210
Õppeaine nimetus Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2000 IS
Õppeaasta 2
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Spetsialiseerumine IT süsteemide administreerimine
Õppejõud
Tarmo Veskioja
Aine koormused
Loeng 32
Praktikum 32
Iseseisev töö 76
Üldkirjeldus
Aines käsitletakse programmeerimist kontoritarkvara pakettides Microsoft Office ja Sun StarOffice ning nende häälestamist. Põhjalikult õpitakse programmeerimiskeele Visual Basic for Application (VBA) võimalusi tabelarvutuses Exceli baasil. Aine on rakendusliku kallakuga.
Soovituslikud eeldusained
I002 Sissejuhatus infotöötlusesse
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten