Logi sisse

Õppekava aine

Projekt I

Õppeaine
Ainekood I350
Õppeaine nimetus Projekt I
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 ISa
Õppeaasta 1
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Andris Simmulson
Aine koormused
Harjutus 16
Üldkirjeldus
Projekt I käigus toimub mahuka tööülesande lahendamine grupitöö vormis, kasutades Kolledžis omandatud teadmisi ja oskusi. Tulemuseni jõudmiseks on vajalik grupitöö efektiivne läbiviimine ja regulaarne töö dokumenteerimine, juhendaja roll on konsultatiivne. Tööülesanne spetsifitseeritakse juhendaja poolt. Projekt I ajal määratakse grupi liikmete tööjaotus, analüüsitakse projektiülesannet, luuakse prototüüplahendus ja lõpplahendus või alused lõpplahendi väljatöötamiseks aines Projekt II. Projekt I lõpparuanne esitatakse avalikul komisjonikaitsmisel.
Asendusained
I320 Projekt I
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten