Logi sisse

Õppekava aine

Projekt II

Õppeaine
Ainekood I351
Õppeaine nimetus Projekt II
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 ISa
Õppeaasta 2
Semester Sügissemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Andris Simmulson
Aine koormused
Harjutus 16
Üldkirjeldus
Projekt II käigus jätkatakse aine I osas alustatut, s.o. mahuka tööülesande lahendamist grupitöö vormis, kasutades Kolledžis omandatud teadmisi ja oskusi. Tulemuseni jõudmiseks on vajalik grupitöö efektiivne läbiviimine ja regulaarne töö dokumenteerimine, juhendaja roll on konsultatiivne. Tööülesanne spetsifitseeritakse juhendaja poolt, kes toimib ka tellija rollis. Aine II osas kuulub põhirõhk lõpplahendi väljatöötamisele, selle silumisele/katsetamisele ning lõpparuande kirjutamisele. Aine lõpeb projektilahendi komisjoni kaitsemisega.
Soovituslikud eeldusained
I350 Projekt I
Asendusained
I321 Projekt II
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten