Logi sisse

Õppekava aine

Õpingukorraldus ja erialatutvustus

Õppeaine
Ainekood I020
Õppeaine nimetus Õpingukorraldus ja erialatutvustus
Ainepunkte 1,5 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2010 ISa
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Sander Kõosaar
Aine koormused
Loeng 16
Iseseisev töö 36
Üldkirjeldus
Õpingukorraldus ITK-s, ITK-s omandatavate erialaoskuste rakendamise võimalused täna ja lähitulevikus. Kursuse esimeseks eesmärgiks on anda ülevaade Eesti kõrgharidussüsteemist, IT Kolledzhi akadeemilisest struktuurist, õppekavadest, õppevormidest, hindamissüsteemist ja õppematerjali kasutamisest. Kursuse põhirõhk on kohtumistel esindajatega erinevatest IKT-rakendusvaldkondadest ning sektoritest, avardamaks maailmapilti IT kohast kaasaja- ja tulevikuühiskonnas, motiveerimaks õpinguid ja andmaks selgemat ettekujutust tulevaset tööst.
Asendusained
I001 Õpingukorraldus ja erialatutvustus
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten