Logi sisse

Õppekava aine

Inglise keele grammatika

Õppeaine
Ainekood I012
Õppeaine nimetus Inglise keele grammatika
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 ISa
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Rivo Meos
Aine koormused
Harjutus 32
Iseseisev töö 48
Üldkirjeldus
Inglise keele grammatika kursus on õppeaine Iad305 Inglise keel (erialane inglise keel) eelkursus, mis on mõeldud olemasolevate grammatikateadmiste süvendamiseks ja süstematiseerimiseks. Käsitletakse praktilise inglise keele grammatika põhikonstruktsioone ja raskusi nende kasutamisel nii kõnes kui ka kirjas. Teadmisi omandatakse kirjalike harjutuste täitmise, omavahelise vestluse ning õppelintide kuulamise abil. Iseseisva töö käigus korratakse õppetöös omandatut ja töötatakse lisamaterjaliga.
Kursuse sihtgrupiks on õppurid, kelle inglise keele tasemetesti tulemus on alla 60-70 punkti 125-st.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten