Logi sisse

Õppekava aine

Sissejuhatus informaatikasse

Õppeaine
Ainekood I100
Õppeaine nimetus Sissejuhatus informaatikasse
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2004 ISa
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Roland Kirotar
Aine koormused
Loeng 32
Harjutus 16
Iseseisev töö 52
Üldkirjeldus
Ajalooline ja kontseptuaalne ülevaade informaatikast kui äri-, teadus- ja insenerivaldkonnast. Valdkonna varajane ajalugu, teaduslikud ning tehnilised arengud selle sajandi alguses, sajandi keskpaiga kiire tehnoloogiline ja äriline areng ning viimastel kümnenditel toimunu nii äris, tehnoloogias kui teaduse baasosades. Peamised programmeerimise paradigmad (imperatiivne, loogiline, funktsionaalne,
objekt-orienteeritud) ning rakendussüsteemide tehnoloogia paradigmad (suurarvutid, personaalarvutid, klient-server süsteemid, hajutatud ja mitmekihilised süsteemid). Uute tehnoloogiate ja firmade teke ning allakäigu lained, printsiibid ja konkreetsed võtmesündmused.
Asendusained
I111 Sissejuhatus informaatikasse
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten