Logi sisse

Õppekava aine

Andmebaasisüsteemide alused

Õppeaine
Ainekood I206
Õppeaine nimetus Andmebaasisüsteemide alused
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISd-k
Õppeaasta 2
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Andres Netšajeva
Aine koormused
Loeng 16
Praktikum 16
E-õpe 32
Iseseisev töö 66
Üldkirjeldus
Kursus on mõeldud erinevate infotehnoloogia erialade tudengitele. Kursus on andmebaaside aluskursus s.t. mõeldud kuulajatele, kes ei ole veel läbinud ühtegi andmebaaside kursust.
Kursus eeldab, et selle kuulajad evivad elementaarse programmeerimise oskust ja tunnevad elementaarseid andmestruktuure (jada, puu, pinu, järjekord, teek, paisktabel).
Eesmärgiks on anda kuulajatele piisavalt põhjalik ülevaade andmebaaside kavanda-mise metoodikatest, andmebaaside loomise ning käsitlemise meetoditest ja andme-baasisüsteemide kasutamisest infosüsteemide loomisel. Pärast kursuse läbimist peavad kuulajatel olema teadmised, mis võimaldavad neil luua iseseisvalt väiksemaid andmebaasisüsteemidel põhinevaid infosüsteeme ja osaleda suurte infosüsteemide arendusprojektides.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten