Logi sisse

Õppekava aine

Loogika ja algoritmiteooria

Õppeaine
Ainekood I112
Õppeaine nimetus Loogika ja algoritmiteooria
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISd-k
Õppeaasta 3
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Alvar Treima
Aine koormused
Loeng 32
Harjutus 12
Iseseisev töö 48
Üldkirjeldus
Kursuse esimene osa on pühendatud abstraktsetel struktuuridel mää-ratletud elementaarsetele konstruktsioonisammudele ja keerulisematele konstruktsioo-nidele, mille raames saab käsitleda nii algoritmiteoorias kui ka loogikas kasutatavate termide, valemite, tuletuste jms moodustamist. Kursuse teine osa lähtub algoritmilise arvutamise määratlemise erinevatest alustest, millele tuginevad sellised formalismid nagu piiramatu arvu registritega masinad, Turingi masinad ning operaatortermid. Edasine käsitlus tugineb valdavalt operaatortermide mõistele ja Church'i teesile. Lähemalt vaadeldakse rekursiivsete funktsioonide esitamise (Kleene normaalkuju) ja numereerimisega seotud probleeme. Algoritmiliste arvutuste keerukuse käsitlus lähtub Blum'i aksiomaatikast, millega on kooskõlas nn ajalise ning mahulise keerukuse mõisted ja nende abil vaadeldavad NP-täielikud ülesanded. Kursuse kolmas osa on seotud loogiliste konstruktsioonidega (termid, valemid, tuletussammud, tuletused ja interpretatsioonid). Nimetatud konstruktsioonide määratlemise aluseks on tekstide transformeerimise protseduur.
Asendusained
I103 Loogika ja algoritmiteooria
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten