Logi sisse

Õppekava aine

E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine

Õppeaine
Ainekood I347
Õppeaine nimetus E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2007 ISd
Õppeaasta 3
Semester Sügissemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Jane Roosalu
Aine koormused
Loeng 32
Praktikum 32
Üldkirjeldus
Aines käsitletakse E-kommertsi raamistikke, arhitektuure ja mudeleid (RosettaNet, ebXML, Biztalk). Ettevõtte digitaalse strateegia väljatöötamist. Ettevõtte ärimudel ja elektronkaubanduse mudelid. XML ja XML lahendused. DTD, XML schema, XSL ja XPATH. Veebi teenused, SOAP. Unifitseeritud arendusprotsess ja UMM. B2B lahenduste loomine. Äriobjektide määratlemine. E-kommertsi lahenduste efektiivsuse hindamine. ABC ja ABM - tegevusel põhinev juhtimine. Komponentidel ja Web teenustel põhinev kavandamine. Klassidiagrammid. Tarkvara agendid. Apache Tomcat server ja java. Microsoft Net ja ASP lahendused. Javascript.
Soovituslikud eeldusained
I206 Andmebaasisüsteemide alused
I230 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine
Asendusained
I306 E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten