Logi sisse

Õppekava aine

Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine

Õppeaine
Ainekood I214
Õppeaine nimetus Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2007 ISd
Õppeaasta 3
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Ivar Heinsalu
Märt Karell
Aine koormused
Loeng 32
Praktikum 16
Iseseisev töö 52
Üldkirjeldus
Funktsionaalsete keelte põhiomadused - funktsioonid, ilmutatud viidatavus, rekursioon, tüübid, polümorfism, kõrgemat järku funktsioonid, laisk ja agar väärtustamine. Ülevaade laisast funktsionaalsest keelest Haskell ning funktsionaal-programmeerimise tehnikatest.
Loogiliste programmide põhikonstruktsioonid ja nende täitmine. Teadmiste baaside ja keerdülesannete esitamine keeles Prolog. Rekursiivsed struktuurid: aritmeetilised avaldised ja listid. Prologi metavahendid, teist järku predikaadid ja loogikavälised käsud.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten