Logi sisse

Õppekava aine

Makroökonoomika

Õppeaine
Ainekood I003
Õppeaine nimetus Makroökonoomika
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2004 ISd
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Andžela Pajumaa
Aine koormused
Loeng 32
Harjutus 16
Iseseisev töö 52
Üldkirjeldus
Kursuse käigus tutvustatakse makromajanduse põhimõisteid (sise-majanduslik kogutoodang, inflatsioon, tööpuudus jne.), analüüsitakse nende olemust ja omavahelisi seoseid. Põhjalikumalt vaadeldakse makromajanduslike mudeleid (tarbimisfunktsioon, säästufunktsioon jne), ISLM mudelit, erinevate koolkondade makroökonoomlisi teooriaid, samuti monetaar-, fiskaal- ja tulupoliitikaalaseid võima-lusi. Harjutustundides püütakse rakendada õpitud teooreetilisi teadmisi praktiliste probleemide ja ülesannete lahendamiseks. Lisaks sellele tuleb igal üliõpilasel koostada referaat Eesti või Euroopa majandusprobleemide või edusammude kohta.
Asendusained
I015 Makroökonoomika
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten