Logi sisse

Õppekava aine

Operatsioonisüsteemide tehnoloogia

Õppeaine
Ainekood I310
Õppeaine nimetus Operatsioonisüsteemide tehnoloogia
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2004 ISd
Õppeaasta 3
Semester Sügissemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Siim Kulikov
Aine koormused
Loeng 32
Praktikum 32
Iseseisev töö 76
Üldkirjeldus
Kursus annab ülevaate operatsioonisüsteemi põhikomponentidest ja funktsioonidest. Käsitletavad meetodid ei ole seotud konkreetse süsteemi ega raudvaraga vaid on aluseks mitmete operatsioonisüsteemide ülesehituseks. Näited on orienteeritud põhiliselt UNIX-laadsetele ja Windows süsteemidele. Kursus eeldab elementaarteadmisi arvutisüsteemist, andmestruktuuridest ning programmeerimisest mõnes kõrgtaseme programmeerimiskeeles. Praktikumi tundides õpitakse kasutama op.süsteemide vahendeid, modelleeritakse op.süsteemides kasutatavaid meetodeid ning võrreldakse neid vahenditega Java virtuaalmasinas.
Kohustuslikud eeldusained
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil
I100 Sissejuhatus informaatikasse
Soovituslikud eeldusained
I205 Süsteemprogrammeerimine C keeles
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten