Logi sisse

Õppekava aine

Õpingukorraldus ja erialatutvustus

Õppeaine
Ainekood I001
Õppeaine nimetus Õpingukorraldus ja erialatutvustus
Ainepunkte 1 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2005 ISd
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Sander Kõosaar
Aine koormused
Loeng 16
Iseseisev töö 24
Üldkirjeldus
Õpingukorraldus ITK-s, ITK-s omandatavate erialaoskuste rakendamise võimalused täna ja lähitulevikus. Kursuse esimeseks eesmärgiks on anda ülevaade Eesti kõrgharidussüsteemist, IT Kolledzhi akadeemilisest struktuurist, õppekavadest, õppevormidest, hindamissüsteemist ja õppematerjali kasutamisest. Kursuse põhirõhk on kohtumistel esindajatega erinevatest IKT-rakendusvaldkondadest ning sektoritest, avardamaks maailmapilti IT kohast kaasaja- ja tulevikuühiskonnas, motiveerimaks õpinguid ja andmaks selgemat ettekujutust tulevaset tööst.
Asendusained
I020 Õpingukorraldus ja erialatutvustus
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten