Logi sisse

Õppekava aine

Projekt II

Õppeaine
Ainekood I321
Õppeaine nimetus Projekt II
Ainepunkte 3 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2005 ISd
Õppeaasta 2
Semester Sügissemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Andris Simmulson
Aine koormused
Harjutus 16
Iseseisev töö 104
Üldkirjeldus
Projekt II käigus jätkatakse aine I osas alustatut, s.o. mahuka tööülesande lahendamist grupitöö vormis, kasutades Kolledžis omandatud teadmisi ja oskusi. Tulemuseni jõudmiseks on vajalik grupitöö efektiivne läbiviimine ja regulaarne töö dokumenteerimine, juhendaja roll on konsultatiivne. Tööülesanne spetsifitseeritakse juhendaja poolt, kes toimib ka tellija rollis. Aine II osas kuulub põhirõhk lõpplahendi väljatöötamisele, selle silumisele/katsetamisele ning lõpparuande kirjutamisele. Aine lõpeb projektilahendi komisjoni kaitsemisega.
Kohustuslikud eeldusained
I320 Projekt I
Asendusained
I351 Projekt II
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten