Logi sisse

Õppekava aine

Ettevõttepraktika I

Õppeaine
Ainekood I407
Õppeaine nimetus Ettevõttepraktika I
Ainepunkte 8 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2009 IA
Õppeaasta 3
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Karl Aaslaid
Üldkirjeldus
Eeldus: vastava õppekava raames kogunud vähemalt 80 AP-d.
Ettevõttepraktika I ja II moodustavad reeglina terviku, mis võib olla teostatud ühe semestri või kahe semestri jooksul. Ettevõttepraktika I ja II koos deklareerimise eeltingimus on õppekava raames kogutud vähemalt 95 AP.
Ettevõttepraktika I käigus toimub tutvumine praktikaettevõttega, saamaks üldist ülevaadet ettevõtte tegevusvaldkonnast ja eesmärkidest, juhtimis- ja administratiivsest struktuurist, sisekorrast, töökorraldusest, meeskonnatöö põhimõtetest, tööülesannetest ja töömeetoditest, tehnilisele dokumentatsioonile esitatavatest nõuetest, kvaliteedi- ja tööohutusega seotud aspektidest. Tööülesanded spetsifitseeritakse praktikajuhendaja poolt. Vahearuande valmimiseks on vajalik regulaarne töö dokumenteerimine. Kolledži kuraator konsulteerib administratiivsetes küsimustes, samuti vahearuande koostamise vormilistes küsimustes. Vahearuande vormistamisel tuleb lähtuda kirjalike tööde vormistamise nõuetest, vt. metoodiline juhend Kirjalike tööde koostamine ja vormistamine.
Ettevõttepraktika I vahearuanne kinnitab aine etapi teostumist ja see esitatakse vahetult pärast praktika lõppemist. Hindamine on mittediferentseeritud.
Kohustuslikud eeldusained
I401 Praktikatutvustus
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten