Logi sisse

Õppekava aine

Rational unifitseeritud protsess

Õppeaine
Ainekood I352
Õppeaine nimetus Rational unifitseeritud protsess
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2013 IA
Õppeaasta 3
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Eero Haak
Üldkirjeldus
Rational Unified Process (RUP) on tarkvaraarendusprotsess, mille eesmärk on tagada kvaliteetse tarkvara tootmine. Iteratiivne ja inkrementaalne arendus tagab, et riskid maandatakse vara ning et ollakse paindlikud nõuete mutumise suhtes. Kursuse põhirõhk on praktilisel tööl - tudengid realiseerivad meeskonnatööna infosüsteemi, järgides RUP-i põhimõtteid. Kõikide töövoogude (projektijuhtimine, analüüs, disain, realiseerimine, testimine) läbimine õpetab, kuidas reaalselt iteratiivse metoodika abil projekte läbi viia ning annab ettekujutuse probleemidest, mis tüüpilises tarkvaraprojektis ette tulevad.
Soovituslikud eeldusained
I104 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
Asendusained
I323 Rational unifitseeritud protsess
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten