Logi sisse

Õppekava aine

Ärianalüüsi tehnikad ja äriloogikate modelleerimine

Õppeaine
Ainekood I358
Õppeaine nimetus Ärianalüüsi tehnikad ja äriloogikate modelleerimine
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2013 IA
Õppeaasta 3
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Aleksei Moon
Üldkirjeldus
Aine eesmärgiks õpetada üliõpilastele erinevaid analüüsitehnikaid, mis aitavad kirjeldada loogiliselt äriettevõttes olevaid probleeme ja tuua selgelt välja probleemide vahelisi seoseid ning nende mõju ettevõtte kui terviku majandusnäitajatele. Aine käigus käsitletakse juhtimise vastuolusid, mis tulenevad ettevõtte tervikvaate ja lokaalse vaate erinevatest eeldustest. Samuti uuritakse põhjalikult tootmise-, tarneahela-, projekti-, müügi juhtimise olemuslikke probleeme ja lahendusi. Aine läbimisel omandavad üliõpilased oskuse analüüsida ettevõtte või asutuse äriprotsesse ja pakkuda sobilikke IT lahendusi ettevõtte või asutuse majandusnäitajate parandamiseks.
Asendusained
I338 Ärianalüüsi tehnikad ja äriloogikate modelleerimine
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten