Logi sisse

Õppekava aine

Lineaaralgebra ja numbrilised meetodid

Õppeaine
Ainekood I105
Õppeaine nimetus Lineaaralgebra ja numbrilised meetodid
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2006 IA
Õppeaasta 2
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Andris Simmulson
Aine koormused
Loeng 16
Praktikum 16
Iseseisev töö 68
Üldkirjeldus
Kursuse jooksul õpitakse tundma lineaaalgebra põhimõisteid: vektorruumid, tehted vektoritega, maatriksid ja tehted nendega. Maatriksi astaku ja pöördmaatriksi leidmine. Lineaarsed võrrandisüsteemid ja nende otsesed ning iteratiivsed lahendamismeetodid. Matemaatilise planeerimise ülesanded ja nende lahendamine. Täisarvuline matemaatiline planeerimine. Erivõtted matemaatilise planeerimise ülesannete lahendamisel (harude ja tõkete meetod "rändkaupmehe ülesande" lahendamisel). Harjutstundides õpitakse kasutama paketi "MATLAB" võimalusi lineaaralgebra ülesannete lahendamisel.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten