Logi sisse

Õppekava aine

Õigusõpetus

Õppeaine
Ainekood I109
Õppeaine nimetus Õigusõpetus
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2013 IA
Õppeaasta 2
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Delman Üle
Aine koormused
Loeng 16
Harjutus 8
Iseseisev töö 56
Üldkirjeldus
Kursuse eesmärk on anda ülevaade õiguse üldpõhimõtetest ja IT-valdkonna õiguslikust reguleerimisest. Kursuse käigus tutvustatakse õigussüsteemi ülesehitust, õiguse põhimõisteid ja tähtsamaid õigusharusid. Põhjalikumalt käsitletakse intellektuaalse omandi õiguskaitset ja tarkvara õiguskaitse võimalusi erinevate õigusinstituutide alusel. Antakse ülevaade e-õigusega seotud problemaatikast, isikuandmete kaitsest ja dokumentide menetlemise õiguslikest aspektidest.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten