Logi sisse

Õppekava aine

Kommunikatsiooni juhtimine

Õppeaine
Ainekood I330
Õppeaine nimetus Kommunikatsiooni juhtimine
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 3
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Jako Veltson
Aine koormused
Loeng 8
Harjutus 8
E-õpe 16
Iseseisev töö 46
Üldkirjeldus
Kursus õpetab lähenema tehnosuhtluse alastele probleemidele ja ülesannetele üldise kommunikatsiooniteooria ning suhtekorraldusprintsiipide vaatevinklist ning arendab oskust rakendada vastavaid üldpõhimõtteid ja metodoloogilisi lähenemisi igapäevaste kommunikatiivsete tööülesannete lahendamiseks. Tehnosuhtluse spetsiifiliselt käsitletakse kommunikatsiooniprotsessi ohjamisel potentsiaalselt tekkivaid praktilisi probleeme alates sõnumi formaadi, edastuskanali ja meediumi valimisest ning sihtgrupi määratlemisest kuni nende elementide omavahelise mõju analüüsimiseni. Kursus keskendub eraldi uute meediavahendite põhisele suhtlusele, kuid ei jäta tähelepanuta ka teisi asjakohaseid meediumeid. Eraldi pööratakse tähelepanu meedia auditooriumide käitumisele ning uute infotehnoloogiliste rakenduste kasutajaskonna kujunemisele ning nendega suhtlemisele.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten