Logi sisse

Õppekava aine

Geoinfosüsteemide alused

Õppeaine
Ainekood I340
Õppeaine nimetus Geoinfosüsteemide alused
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 3
Semester Sügissemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Innar Lindmäe
Aine koormused
Loeng 16
Praktikum 16
Iseseisev töö 46
Üldkirjeldus
Geoinfosüsteemide kasutamine, projekteerimine, realiseerimine. Ruumiandmete hõive viisid (satelliitfotod, GPS jt), ruumiandmete töötlemine ja analüüs, ruumiteenuste publitseerimine veebis, kartograafia.
Soovituslikud eeldusained
I206 Andmebaasisüsteemide alused
I204 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine
I202 Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten