Logi sisse

Õppekava aine

Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine

Õppeaine
Ainekood I230
Õppeaine nimetus Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 2
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Toomas Inno
Aine koormused
Praktikum 32
Iseseisev töö 66
Üldkirjeldus
Infosüsteemi määratlemine (infosüsteem ja tema roll ettevõttes, info-süsteemi raamistik ja komponendid); süsteemianalüüs ja modelleerimine (süsteemi-analüüsi protsess, erinevad modelleerimistehnikad (modelleerimise "kolmnurk"); infosüsteemi arendamise erineva tehnoloogiad; infosüsteemi arendamise juhtimine (arenduse seadistamine, projektijuhtimine, meeskonnatöö, riskide juhtimine); infosüsteemi arhitektuur ja andmebaasid.
Kohustuslikud eeldusained
I014 Sissejuhatus infotöötlusesse
I111 Sissejuhatus informaatikasse
Soovituslikud eeldusained
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil
Asendusained
I204 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten