Logi sisse

Õppekava aine

Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia

Õppeaine
Ainekood I017
Õppeaine nimetus Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 2
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Andžela Pajumaa
Aine koormused
Loeng 16
Harjutus 16
Iseseisev töö 56
Üldkirjeldus
Eesmärgiks on tutvustada üliõpilasi sotsiaalpsühholoogia aluseid, analüüsida gruppide ja organisatsioonide tegevust mõjutavaid asjaolusid. Lisaks sellele püüame arendada üliõpilaste suhtlemisoskust kiiresti muutuvates äri-situatsioonides. Lühidalt peatume ka läbirääkimiste läbiviimise erinevatel strateegiatel ja taktikatel. Loodetavasti annab käesolev loengutsükkel üliõpilastele vilumusi tegutsemaks nii ärikeskkonnas kui ka vahetul suhtlemisel nii kollektiivi kui ka kliendiga. Õppetegevus toimub loengute, seminaride ja iseseisva töö vormis.
Asendusained
I007 Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten