Logi sisse

Õppekava aine

Inglise ärikeel IT spetsialistidele

Õppeaine
Ainekood I349
Õppeaine nimetus Inglise ärikeel IT spetsialistidele
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 2
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Rivo Meos
Aine koormused
Harjutus 48
Iseseisev töö 56
Üldkirjeldus
Kursuse eesmärgiks on ärikeele oskuse ja ärisuhtlusoskuse omandamine ja süvendamine tasemel, mis võimaldab laiendada erialaseid teadmisi, oskuslikult kasutada vastavat kirjandust, edukalt suhelda (nii suuliselt kui ka kirjalikult) oma erialal ka rahvusvahelisel tasandil. Põhitähelepanu on esinemis- ja argumenteerimisoskuse täiustamisel ja praktilisel rakendamisel õppurile vajalikus spetsiifilises IT valdkonnas.
Õppetöö põhisisuks on erialakirjanduse lugemine ja refereerimine, koosolekute ja kohtumiste pidamine ning nendel osalemine, ettekannete pidamine, diskussioonides osalemine ja oma seisukohtade põhjendamine. Lisaks käsitletakse ametialase kirjavahetuse ja aruannete kirjutamise põhimõtteid.
Iseseisvaks tööks on erialase kirjanduse läbitöötamine ja refereerimine ning selle põhjal suulise ettekande koostamine ja pidamine. Grupitööna valmistatakse ette ja peetakse näidiskoosolek. Kursuse raames valmistatakse ette materjale tooteesitlusteks ja diskuteerimiseks IT- valdkonna aktuaalsetel teemadel.
Aine eeldus: I011 Inglise keel või tasemetest tulemusega vähemalt 75%.
Kohustuslikud eeldusained
I019 Inglise keel
Asendusained
I318 Inglise ärikeel IT spetsialistidele
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten