Logi sisse

Õppekava aine

Loov probleemilahendus ja innovaatika

Õppeaine
Ainekood I356
Õppeaine nimetus Loov probleemilahendus ja innovaatika
Ainepunkte 1,5 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 2
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Alar Kuusk
Aine koormused
Loeng 6
Harjutus 6
Üldkirjeldus
Kursuse eesmärgiks on tutvustada osalejatele probleemilahendamise ja loomingulise mõtlemise meetodeid, eelkõige suunitlusega tehniliste probleemide lahendamiseks.
Antakse ülevaade probleemilahenduse teooriast, eesmärgist, meetoditest ja õpitakse neid kasutama. Käsitletakse meetodeid nagu juhuslik lahendamine, ajurünnak, mõtete kaardistamine, TRIZ, ARIZ, ASIT, USIT, IBIS ja probleemilahendus dünaamilises keskkonnas. Meetodeid kasutatakse treeningprobleemide lahendamiseks, mis eeldavad osavõtjate aktiivset osalemist. Treeningülesannete lahendamise käigusjuures on rõhk grupitöökogemuse omandamisel. Treeningprobleemideks on nii kontrollprobleemid, mille lahendus on teada, kui ka tundmatud probleemid (näiteks osavõtjate endi esitatud). Loomingulise ja analoogiapõhise probleemilahenduse näitena käsitletakse põhjalikumalt bioloogiast inspireeritud roboteid.
Asendusained
I328 Loov probleemilahendus ja innovaatika
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten