Logi sisse

Õppekava aine

Projekt

Õppeaine
Ainekood I361
Õppeaine nimetus Projekt
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 3
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Aleksei Moon
Aine koormused
Harjutus 16
Iseseisev töö 114
Üldkirjeldus
Projekti käigus toimub mahuka tarkvaraarendusülesande lahendamine grupitöö vormis, kasutades Kolledžis omandatud teadmisi ja oskusi. Tulemuseni jõudmiseks on vajalik grupitöö efektiivne läbiviimine ja regulaarne töö dokumenteerimine, juhendaja roll on konsultatiivne. Tööülesanne spetsifitseeritakse juhendaja poolt, kes toimib ka tellija rollis. Projekti lõpptulemus vormistatakse ja esitatakse komisjonikaitsmisel.
Asendusained
I409 Projekt
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten