Logi sisse

Õppekava aine

Ettevõtte majandusõpetus

Õppeaine
Ainekood I006
Õppeaine nimetus Ettevõtte majandusõpetus
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2010 TS
Õppeaasta 2
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Andžela Pajumaa
Aine koormused
Loeng 16
Harjutus 16
E-õpe 16
Iseseisev töö 56
Üldkirjeldus
Aine eesmärgiks on tutvustada üliõpilasi mikroökonoomika põhimõistete, ettevõtluse, raamatupidamise ja finantsjuhtimise alustega. Lühidalt vaadeldakse marketingiteooriat ning selgitatakse põhjalikumalt äriplaanide koosta-mise põhimõtteid. Lisaks eelnevale tutvustatakse pangandussfääri tegevust ja võima-luse korral ka mõne eduka Eesti ettevõtte tööd. Õppetegevus toimub loengute, seminaride ja harjutustundide vormis. Enamus ainest esitatakse loengute vormis ning ~ 15 % tuleb omandada iseseisva tööna ning esitada seminari ajal. Seminarides kinnistatakse loengutes omandatut ning analüüsitakse üliõpilaste poolt koostatud iseseisvaid töid.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten