Logi sisse

Õppekava aine

Diplomitöö

Õppeaine
Ainekood I501
Õppeaine nimetus Diplomitöö
Ainepunkte 3 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 3
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Andris Simmulson
Üldkirjeldus
Rakenduskõrgharidusastme lõputöö on üliõpilase iseseisev, erialaseid teadmisi süvendav, kutsealaseid vilumusi arendav rakenduslik töö, mis käsitleb ja lahendab mõnda aktuaalset, erialaga piirduvat teemat, kasutades selleks analüüsi ja töös püstitatud eesmärkide ja probleemide lahendamiseks sobivat metoodikat. Töö peab näitama erialaseid teadmisi, erialainfo tundmist ja kasutamisoskust ning väljatöötatud lahenduse esitamis- ja põhjendamisoskust.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten