Logi sisse

Õppekava aine

Veenmiskunst

Õppeaine
Ainekood I224
Õppeaine nimetus Veenmiskunst
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 2
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Marko Tartes
Aine koormused
Loeng 8
Praktikum 16
Iseseisev töö 46
Üldkirjeldus
Inimestevaheline kommunikatsioon demokraatlikus ühiskonnas. Kommunikatsioonimudel. Logos, eetos, paatos. Argumenteerimine ja demagoogia. Kuidas toime tulla demagoogiga: alistuv, agressiivne ja kehtestav käitumine. Propagandast suhtekorralduseni. Meedia: meediaeetika, meedia müütide loojana etc. Reklaam, mõjustamine reklaamipsühholoogia vaatepunktist. Tekstianalüüs.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten