Logi sisse

Õppekava aine

Tekstiõpetus

Õppeaine
Ainekood I225
Õppeaine nimetus Tekstiõpetus
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Marko Tartes
Aine koormused
Loeng 16
Praktikum 16
Iseseisev töö 46
Üldkirjeldus
Täheortograafia. Algustäheortograafia. Kokku- ja lahkukirjutamine. Lühendamine. Numbrite kirjutamine. Kirjavahemärgid. Tekstiloome. Ainestiku kogumine. Struktuur. Stiil. Kõnekujundid. Argumenteerimine. Meediatekstid. Arvamusloo kirjutamine.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten