Logi sisse

Õppekava aine

Arvutid

Õppeaine
Ainekood I201
Õppeaine nimetus Arvutid
Ainepunkte 4 EAP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2013 1 1 1 1
Õppeaasta 2
Semester Sügissemester
Aine tüüp Valikuline
Aine koormused
Loeng 2
Harjutus 2
Praktikum 2
Seminar 2
E-õpe 2
Iseseisev töö 2
Üldkirjeldus
Õppeaine eesmärgiks on anda kuulajatele ettekujutus arvuti riistvarast ja tema funktsioneerimise põhimõtetest. Vaadeldakse arvuti riistvara erinevatel tasan-ditel, loogikaelementidest erinevate protsessoriteni. Käsitletakse erinevaid arvuti-komplekti kuuluvaid mäluseadmeid, sisend-väljundseadmeid ja andmevahetust nende vahel. Kursuse raamidesse kuuluvad ka probleemid mis on seotud veakindluse, paralleeltöötluse ja spetsiaalse arvutite riistvara realiseerimisega erinevatele kasutusvaldkondadele.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten