Logi sisse

Õppekava aine

Sidevõrgud

Õppeaine
Ainekood I241
Õppeaine nimetus Sidevõrgud
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISa-k
Õppeaasta 2
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Meril Gopka
Aine koormused
Loeng 10
Harjutus 16
Praktikum 8
E-õpe 18
Iseseisev töö 78
Üldkirjeldus
Sidevõrgu määratlus, võrkude kooseis ja võrgumudelid. Signaaliülekanne ja signaalimuundused. Võrguhierarhiad ning avatud süsteemide raammudelil põhinevad võrgutükeldused. Füüsilise ja kanalikihi põhiparameetrid ja nende seostamine võrgu parameetritega. Sidevõrkude struktuurid, arvutivõrkude üldkaabelduse standardimine. Marsruutimine sidevõrkudes, võrgukihi töökindluse tagamine. IP põhiste võrkude võrgukihi protokollid. Infotranspordi korraldus ja transpordiprotokollid. Võrgurakendused, võrgumudeli rakenduskihi põhiprotokollid ning protokollide seaded ja seosed kihtide vahel. VoIP põhised võrgurakendused.
Asendusained
I223 Sidevõrgud
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten