Logi sisse

Õppekava aine

Programmeerimine C# keeles

Õppeaine
Ainekood I243
Õppeaine nimetus Programmeerimine C# keeles
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2008 ISa-k
Õppeaasta 2
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Mairo Sikka
Aine koormused
Loeng 8
Harjutus 8
Iseseisev töö 52
Üldkirjeldus
1. Anda ülevaade C-tüüpi keeltest
2. Õpetada programmeerima C#-keeles
3. Anda ülevaade süsteemsetest rakendusvahenditest ja nende kasutusoskus.
Soovituslikud eeldusained
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil
Asendusained
I229 Programmeerimine C# keeles
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten