Logi sisse

Õppekava aine

Sissejuhatus infotöötlusesse

Õppeaine
Ainekood I014
Õppeaine nimetus Sissejuhatus infotöötlusesse
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISa-k
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Krister Võsujalg
Aine koormused
Loeng 12
E-õpe 28
Iseseisev töö 38
Üldkirjeldus
Arvuti operatsioonisüsteemide kasutamine MS Windows põhjal. E-õppe tutvustus WebCT põhjal. Tekstitöötluse ja esitluste kujundamise põhimõisted, dokumentide koostamise ja vormistamise reeglid ning traditsioonid. Tabelarvutuse põhimõtted ja võimalused. Rakenduste loomise algteadmised. Kasutatakse MS Office vahendeid.
Aine eesmärgid:
*luua eeldused infotehnoloogia efektiivseks kasutamiseks õppe- ja tulevases kutsetöös;
*luua ettekujutus üldotstarbelisest rakendustarkvarast;
*tutvustada rakenduste loomise baasteadmisi ja -oskusi.
Asendusained
I002 Sissejuhatus infotöötlusesse
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten