Logi sisse

Õppekava aine

Sissejuhatus informaatikasse

Õppeaine
Ainekood I111
Õppeaine nimetus Sissejuhatus informaatikasse
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISa-k
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Tiido Tomson
Aine koormused
Loeng 8
Harjutus 6
E-õpe 32
Iseseisev töö 32
Üldkirjeldus
Ajalooline ja kontseptuaalne ülevaade informaatikast kui äri-, teadus- ja insenerivaldkonnast. Valdkonna varajane ajalugu, teaduslikud ning tehnilised arengud selle sajandi alguses, sajandi keskpaiga kiire tehnoloogiline ja äriline areng ning viimastel kümnenditel toimunu nii äris, tehnoloogias kui teaduse baasosades. Peamised programmeerimise paradigmad (imperatiivne, loogiline, funktsionaalne,
objekt-orienteeritud) ning rakendussüsteemide tehnoloogia paradigmad (suurarvutid, personaalarvutid, klient-server süsteemid, hajutatud ja mitmekihilised süsteemid). Uute tehnoloogiate ja firmade teke ning allakäigu lained, printsiibid ja konkreetsed võtmesündmused.
Asendusained
I100 Sissejuhatus informaatikasse
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten