Logi sisse

Õppekava aine

Praktikatutvustus

Õppeaine
Ainekood I411
Õppeaine nimetus Praktikatutvustus
Ainepunkte 1 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISa-k
Õppeaasta 2
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Karl Aaslaid
Aine koormused
Loeng 2
E-õpe 12
Iseseisev töö 12
Üldkirjeldus
Ülevaade praktika sisust ja eesmärkidest, praktikakorraldusest ITK-s, praktikale esitatavatest nõuetest ning nende nõuete täitmisega seonduvast. Praktika dokumentatsioon ning erinevatele dokumentatsiooni vormidele (memo, päevik, vahearuanne, lõpparuanne) esitatavad nõuded. Erialast praktikat võimaldavate ettevõtete külastus ning osavõtt karjääripäevadest.
Aine on sissejuhatus ning ettevalmistus ITK õppekava osa praktika edukaks läbimiseks. Aine käigus saadakse ülevaade erialastest praktika- ning karjäärivõimalustest Eesti ettevõtetes ning välismaal.
Asendusained
I401 Praktikatutvustus
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten