Logi sisse

Õppekava aine

Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine

Õppeaine
Ainekood I302
Õppeaine nimetus Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2010 ISa-k
Õppeaasta 3
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Aleksei Moon
Aine koormused
Loeng 16
Harjutus 32
Praktikum 16
Iseseisev töö 76
Üldkirjeldus
Kursus annab vastuse kuidas tagada, et realiseeruks eduka IT projekti neli vaieldamatut eeldust:
1. IT projekti eesmärk on õige. See tähendab, et IT projekt on suunatud tõepoolest mõne ettevõtte tegevust/ arengut takistava/ piirava teguri kõrvaldamiseks;
2. IT projektis väljapakutud lahendus on õige. See tähendab, et IT lahenduse arendamise ja juurutamisega tõepoolest lahendatakse ettevõtte piirang ehk lahendus sobib just sellele probleemile;
3. IT lahenduse arendamise ja juurutamise plaan on õige. See tähendab, et plaani on kirjutatud kõik vajalikud tööd ja määratud kõik vajalikud seosed tööde vahel ehk plaani realiseerimine tagab lahenduse elluviimise;
4. IT lahenduse arendamise ja juurutamise projekti juhitakse õigesti. See tähendab, et projekti juht langetab adekvaatseid juhtimisotsused ehk projekt valmib esialgu kokkulepitud ajal, esialgu kokkulepitud eelarve piires ja esialgu ettenähtud mahus.
Soovituslikud eeldusained
I104 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten