Logi sisse

Õppekava aine

Inglise keele grammatika

Õppeaine
Ainekood I012
Õppeaine nimetus Inglise keele grammatika
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISa-k
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Rivo Meos
Aine koormused
Harjutus 16
E-õpe 16
Iseseisev töö 46
Üldkirjeldus
Inglise keele grammatika kursus on õppeaine Iad305 Inglise keel (erialane inglise keel) eelkursus, mis on mõeldud olemasolevate grammatikateadmiste süvendamiseks ja süstematiseerimiseks. Käsitletakse praktilise inglise keele grammatika põhikonstruktsioone ja raskusi nende kasutamisel nii kõnes kui ka kirjas. Teadmisi omandatakse kirjalike harjutuste täitmise, omavahelise vestluse ning õppelintide kuulamise abil. Iseseisva töö käigus korratakse õppetöös omandatut ja töötatakse lisamaterjaliga.
Kursuse sihtgrupiks on õppurid, kelle inglise keele tasemetesti tulemus on alla 60-70 punkti 125-st.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten