Logi sisse

Õppekava aine

Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine

Õppeaine
Ainekood I210
Õppeaine nimetus Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 ISa-k
Õppeaasta 3
Semester Sügissemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Krister Võsujalg
Aine koormused
Praktikum 16
E-õpe 48
Iseseisev töö 66
Üldkirjeldus
Aines käsitletakse programmeerimist kontoritarkvara pakettides Microsoft Office ja Sun StarOffice ning nende häälestamist. Põhjalikult õpitakse programmeerimiskeele Visual Basic for Application (VBA) võimalusi tabelarvutuses Exceli baasil. Aine on rakendusliku kallakuga.
Soovituslikud eeldusained
I002 Sissejuhatus infotöötlusesse
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten