Logi sisse

Õppekava aine

Matemaatiline analüüs

Õppeaine
Ainekood I101
Õppeaine nimetus Matemaatiline analüüs
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISa-k
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Pille Tartes
Aine koormused
Harjutus 20
Iseseisev töö 80
Üldkirjeldus
Kursuses käsitletakse matemaatilise analüüsi põhimõisteid (muutuv suurus, ühe ja mitme muutuja funktsioonid, nende pidevus, funktsiooni tuletis ja diferentsiaal, määramata ja määratud integraal). Samuti räägitakse olulisematest teoreemidest ja nende rakendamisest konkreetsete probleemide korral. Rakenduslikus osas vaadeldakse ka võrrandite ligikaudse lahendamise võtteid, numbrilist different-seerimist ja integreerimist ning diferentsiaalvõrrandite lahendamist. Harjutustundides kasutatakse teoreetilisi tulemusi konkreetsete ülesannete lahendamisel.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten