Logi sisse

Õppekava aine

Programmeerimise algkursus Java baasil

Õppeaine
Ainekood I200
Õppeaine nimetus Programmeerimise algkursus Java baasil
Ainepunkte 4 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISa-k
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Aine koormused
Loeng 8
Harjutus 14
Praktikum 16
E-õpe 64
Iseseisev töö 54
Üldkirjeldus
Tarkvara, programmeerimine, programmeerimiskeeled. Algoritmi mõiste, algoritmide esitamine, algoritmi struktuur. Programmi elemendid: andmed, muutujad, tüübid, tegevused. Leksika, süntaks, semantika ja pragmaatika. Laused: omistamine, avaldis, hargnemine, valik, tsükkel, tsükli katkestamine, tsükkel tsüklis. Massiiv, massiivi töötlemine. Meetod (alamprogramm), parameetrid, tagastusväärtus. Sõnetöötlus, käsurea parameetrid. Mitmemõõtmeline massiiv. Erindid (exceptions). Lihtne sisend/väljund. Objektorienteeritud programmeerimise põhimõisted, klass, pärimine, ülekate. Graafika, kasutajaliides, rakend (applet). Rekursioon. Andmestruktuurid, otsimine ja järjestamine.
Praktiliste programmeerimisvilumuste omandamine.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten