Logi sisse

Õppekava aine

Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine

Õppeaine
Ainekood I202
Õppeaine nimetus Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISa-k
Õppeaasta 1
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Maarit Pärn
Aine koormused
Praktikum 28
Iseseisev töö 66
Üldkirjeldus
Oskuse loomine lihtsate ja praktiliste internetirakenduste ehitamiseks. Ülevaade võrgusüsteemidest ja olulisematest standarditest ning tehnoloogiatest (brau-serite funktsionaalsed põhivõimalused, html, dhtml, Java ja javascripti liidesed, cgi liidesed). Praktilised oskused järgmistest valdkondadest: * html ja dhtml kasutamine võrgulehekülgede ehitamiseks, lehekülgede tehnoloogia ja disaini printsiibid, * java-scripti ja java applettide integreerimine võrgulehekülgedesse, * cgi liidese kasutamine andmete hankimiseks serverist ja lihtsa andmebaasirakenduse teostamine. Mitme-etapiline praktiline töö.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten