Logi sisse

Õppekava aine

Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine

Õppeaine
Ainekood I202
Õppeaine nimetus Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISa-k
Õppeaasta 1
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Maarit Pärn
Aine koormused
Praktikum 28
E-õpe 36
Iseseisev töö 66
Üldkirjeldus
Oskuse loomine lihtsate ja praktiliste internetirakenduste ehitamiseks. Ülevaade võrgusüsteemidest ja olulisematest standarditest ning tehnoloogiatest (brau-serite funktsionaalsed põhivõimalused, html, dhtml, Java ja javascripti liidesed, cgi liidesed). Praktilised oskused järgmistest valdkondadest: * html ja dhtml kasutamine võrgulehekülgede ehitamiseks, lehekülgede tehnoloogia ja disaini printsiibid, * java-scripti ja java applettide integreerimine võrgulehekülgedesse, * cgi liidese kasutamine andmete hankimiseks serverist ja lihtsa andmebaasirakenduse teostamine. Mitme-etapiline praktiline töö.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten