Logi sisse

Õppekava 'Infotehnoloogia süsteemid 2001' ained


Moodulite kaupa
Ainekood Nimi AP Aasta Semester Spetsialiseerumine Valikuline
Basic
I008 IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid 2,5 1 S -
I003 Makroökonoomika 2,5 1 S -
I002 Sissejuhatus infotöötlusesse 2,5 1 S -
I001 Õpingukorraldus ja erialatutvustus 1 1 S -
I006 Ettevõtte majandusõpetus 2,5 1 K -
I005 Filosoofia 2,5 1 K -
I007 Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia 2,5 2 K IT süsteemide administreerimine -
I011 Inglise keel 3,5 1 S +
I012 Inglise keele grammatika 2 2 S +
I007 Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia 2,5 2 K IT süsteemide arendus +
Kokku: Kohustuslikud ained: 16 AP    Valikained: 8 AP
 
Alusõpe
I102 Füüsika 2,5 1 S -
I101 Matemaatiline analüüs 2,5 1 S -
I100 Sissejuhatus informaatikasse 2,5 1 S -
I103 Loogika ja algoritmiteooria 3 1 K -
I104 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 2,5 1 K -
I105 Lineaaralgebra ja numbrilised meetodid 2,5 2 S IT süsteemide arendus -
I107 Algebra ja graafiteooria 2,5 2 K IT süsteemide arendus -
I106 IT süsteemide tugi ja korraldus ettevõttes 2,5 2 K IT süsteemide administreerimine -
I301 Andmeturve ja krüptoloogia 3 2 S IT süsteemide arendus +
I311 Süsteemide modelleerimine ja juhtimine 3,5 2 S IT süsteemide arendus +
Kokku: Kohustuslikud ained: 18 AP    Valikained: 6.5 AP
 
Põhiõpe
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil 4 1 S -
I201 Arvutid 2,5 1 K -
I203 Side 3,5 1 K -
I202 Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine 3,5 1 K -
I206 Andmebaasisüsteemide alused 3,5 2 S -
I207 Digitaalloogika ja -süsteemid 4 2 S -
I204 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine 3,5 2 S -
I210 Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine 3,5 2 S IT süsteemide administreerimine -
I218 Riistvaralähedane programmeerimine 2,5 2 S IT süsteemide arendus -
I205 Süsteemprogrammeerimine C keeles 3,5 2 S -
I209 Algoritmid ja andmestruktuurid 3,5 2 K IT süsteemide arendus -
I212 Objektorienteeritud programmeerimine 2 2 K IT süsteemide arendus -
I213 Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine 3,5 2 K IT süsteemide administreerimine -
I217 Reaalajasüsteemid I: projekteerimine ja programmeerimine 2,5 2 K IT süsteemide arendus -
I208 Sidevõrgud 3 2 K -
I215 Tarkvara õiguskaitse 1 2 K IT süsteemide administreerimine -
I211 Võrgu administreerimine, marsruuterid 3 2 K IT süsteemide administreerimine -
I216 Andmebaasisüsteemide administreerimine 2,5 3 S IT süsteemide administreerimine -
I214 Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine 2,5 3 S IT süsteemide arendus -
I212 Objektorienteeritud programmeerimine 2 2 K IT süsteemide administreerimine +
Kokku: Kohustuslikud ained: 44 AP    Valikained: 2 AP
 
Eriõpe
I301 Andmeturve ja krüptoloogia 3 2 S IT süsteemide administreerimine -
I302 Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine 3,5 2 K -
I303 Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine 3,5 2 K IT süsteemide arendus -
I304 Andmebaasisüsteemide integreerimine ja optimeerimine 3,5 3 S IT süsteemide administreerimine -
I300 Kasutajaliidesed võrgutehnoloogia baasil 3 3 S IT süsteemide arendus -
I220 Intellektuaalkapitali teooria 2,5 2 S IT süsteemide administreerimine +
I318 Inglise ärikeel IT spetsialistidele 3 2 K +
I308 Arvutigraafika 3,5 2 K +
I316 CISCO: laivõrgud 2,5 3 S IT süsteemide administreerimine +
I315 CISCO: lokaalvõrgud ja kommutaatorid 2,5 3 S IT süsteemide administreerimine +
I307 Digitaalkommunikatsioon 2 3 S +
I309 Digitaalne heli- ja pilditöötlus 2,5 3 S +
I306 E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine 3,5 3 S +
I300 Kasutajaliidesed võrgutehnoloogia baasil 3 3 S IT süsteemide administreerimine +
I310 Operatsioonisüsteemide tehnoloogia 3,5 3 S IT süsteemide arendus +
I319 Oracle: programmeerimiskeeled SQL ja PL/SQL 2 3 S +
I312 Reaalajasüsteemid II: tarkvara dünaamika analüüs 3,5 3 S IT süsteemide arendus +
I221 Süsteemse käsitluse alused 2,5 3 S IT süsteemide administreerimine +
Kokku: Kohustuslikud ained: 10 AP    Valikained: 36.5 AP
 
Praktika
I401 Praktikatutvustus 1 1 K -
I403 Ettevõttepraktika 17 3 K -
I402 Kolledžipraktika-projekt 6 1 K +
Kokku: Kohustuslikud ained: 18 AP    Valikained: 6 AP
 
Diplomitöö
I501 Diplomitöö 3 3 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 3 AP    Valikained: 0 AP
 
Kokku:  Kohustuslikud ained: 106,5 AP    Valikained: 59 AP
 
Aastate kaupa
eten