Logi sisse

Õppekava: Infotehnoloogia süsteemid 2013


Haridustase Diplomiõpe
Kvalifikatsioon
EHIS kood 2963
Registreerimise kuupäev 31.05.2002
Akrediteerimise kuupäev 03.06.2003
Akrediteeringu lõpp 03.06.2010
Õppekava lühend IS
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 3 aastat
Õpingute üldmaht 120 AP

Vastuvõtt

Eesti IT Kolledžis õppe alustamise tingimuseks on:
1. Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigis omandatud haridus.
2. Riiklikud lõpueksamid (konkursil osalemise eelduseks peab kõigi arvesseminevate riigieksamite hinne olema maksimaalsest võimalikust tulemusest vähemalt 30%)
- matemaatika (kirjalik);
- eesti keel (essee);
- inglise keel.
Nimetatud riiklike lõpueksamite puudumisel:
- soovitus viimasest akadeemilisest või töövaldkonnast;
- matemaatikaeksam (kirjalik, viib läbi Eesti IT Kolledž)
- inglise keele oskust keskhariduse tasemel tõendav dokument;
- vastuvõtukomisjoni otsusel kutsutakse kandidaat vastuvõtukomisjoni vestlusele.

Lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise nõuded:
- õppekava nõuete täidetus;
- kogutud ainepunkte minimaalselt 120;
- kaitstud lõputöö.

Lõpetamise dokument

Diplom koos hinnetelehega.

Kvalifikatsioon

Eesti IT Kolledž annab diplomi kahel erialal:
- IT süsteemide arendus
IT süsteemide arenduse lõpetajad saavad mitmekülgse hariduse IT süsteemide (arvutivõrk, telekommunikatsioon, internet, elektronmeedia, elektronäri, andmebaasid jt.) rakenduste valdajate ja tarkvara väljatöötajatena. Nad tunnevad hästi erinevaid töövahendeid, arenduskeskkondi ning meeskonnatöö aluseid. Omades tasemel rakendusmatemaatilist baasi on eriala lõpetanud võimelised lahendama mahukaid ja keerukaid elektronteenuste arendusülesandeid.
- IT süsteemide administreerimine
IT süsteemide administreerimise eriala lõpetajad on ette valmistatud töötamaks erinevate IT süsteemide (arvutivõrgud, telekommunikatsioon, elektronäri, andmebaasid, jt) haldajatena ja uute teenuste projekteerijatena. Oluline on omandatud oskus tunda ajakohaseid töövahendeid ja erinevate IT süsteemide ülesehitust, parameetreid ning funktsioone. Eriala lõpetanud on suutlikud töötama mitmesugustes projektirühmades nii täitja-juht kui ka klient-tellija olukordades.

Õpingute jätkamise võimalused

Tallinna Tehnikaülikooli Informaatika teaduskonna magistriõppes,
Tartu Ülikooli Matemaatika- ja Informaatika teaduskonna informaatika erialade magistriõppes.

Õppekava ülesehitus

IT süsteemide arendus
1. Üldõpe 16
2. Alusõpe 18
3. Põhiõpe 43,5
4. Eriõpe 22,5
5. Praktika ja diplomiprojekt 20
Kokku: 120

IT süsteemide administreerimine
1. Üldõpe 16
2. Alusõpe 15,5
3. Põhiõpe 42
4. Eriõpe 26,5
5. Praktika ja diplomiprojekt 20
Kokku: 120
Vaata õppekavaaineid

eten