Logi sisse

Õppeaine 'IT strateegia'

Nimi inglise keeles: IT Strategy

Aasta:   2010/2011    2011/2012    2012/2013    2013/2014    

Aine koodI353
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2,5 AP; 4 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Põhiküsimus: firma IT strateegilise plaani väljatöötamine. Firma: visioon, missioon, ärieesmärgid, äristrateegia. IT: missioon, eesmärgid, strateegia. Äri- ja IT strateegia seostamine. Plaanimise protsess (kontseptuaalne ja detailne tase), plaani sisu. Ärisuuna mõistmine (äriprotsessid, ärinõuded). IT seisundi mõistmine (keskkond, organisatsiooni struktuur, kulud, infotehnoloogia arengusuunad, konkurents). IT kõrgtaseme arengusuuna määratlemine (strateegilised eesmärgid, infosüsteemide arhitektuur, informatsiooni arhitektuur, poliitikad, IT teenuste arhitektuur). Lõhe määratlemine IT praeguse ja tulevikuseisundi vahel. Strateegilise plaani väljatöötamine. Strateegilise plaani jälgimine. Järeldused.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2009: IA  
2008: IA  
2007: IA  

Seotud ained

Kohustuslikud eeldusained
I219 Tarkvaratehnika
I354 Tarkvaraarenduse metoodikad
I355 IT arhitektuur
Soovituslikud eeldusained
I113 IT süsteemide tugi ja korraldus ettevõttes
Asendusained
I324 IT strateegia
eten