Logi sisse

Õppekava aine

Matemaatika tasanduskursus

Õppeaine
Ainekood I018
Õppeaine nimetus Matemaatika tasanduskursus
Ainepunkte 1,5 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 ISa
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Pille Tartes
Aine koormused
Harjutus 16
Üldkirjeldus
Kursuses süstematiseeritakse, ühtlustataks ja süvendatakse koolimatemaatikas õpitud algebra ja funktsioonide temaatikat, antakse ülesannete lahendamise oskusi eelpool loetletud valdkondadest. Õppetöö toimub kombineeritult auditoorse tööna ja virtuaalkeskkonnas. Kursuse põhirõhk on pandud ülesannete lahendamisele. Matemaatika tasanduskursuse eesmärgiks on tagada kursusest osavõtjate valmisolek kõrgema matemaatika valdkonda kuuluvate teemade omandamiseks. Eriti soovitatav on kursusest osavõtt neile tudengitele, kes gümnaasiumis on läbinud vaid matemaatika kitsa kursuse; kes on gümnaasiumi lõpetanud sisseastumisele eelnenud aastatel; kelle riigieksami tulemus on alla 60 punkti.
Asendusained
I009 Matemaatika tasanduskursus
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten