Logi sisse

Õppeaine 'Matemaatika tasanduskursus'

Nimi inglise keeles: Pre-Sessional Course in Mathematics

Aasta:   2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    

Aine koodI018
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 1,5 AP; 2 EAP
Hindamisviis Arvestus

Üldkirjeldus

Kursuses süstematiseeritakse, ühtlustataks ja süvendatakse koolimatemaatikas õpitud algebra ja funktsioonide temaatikat, antakse ülesannete lahendamise oskusi eelpool loetletud valdkondadest. Õppetöö toimub kombineeritult auditoorse tööna ja virtuaalkeskkonnas. Kursuse põhirõhk on pandud ülesannete lahendamisele. Matemaatika tasanduskursuse eesmärgiks on tagada kursusest osavõtjate valmisolek kõrgema matemaatika valdkonda kuuluvate teemade omandamiseks. Eriti soovitatav on kursusest osavõtt neile tudengitele, kes gümnaasiumis on läbinud vaid matemaatika kitsa kursuse; kes on gümnaasiumi lõpetanud sisseastumisele eelnenud aastatel; kelle riigieksami tulemus on alla 60 punkti.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa*  ISa-k*  ISd*  OT099*  TS*  
2009: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  TS*  
2008: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  TS*  
* Valikaine

Seotud ained

Asendusained
I009 Matemaatika tasanduskursus
eten