Logi sisse

Õppekava aine

Andmeturve ja krüptoloogia

Õppeaine
Ainekood I345
Õppeaine nimetus Andmeturve ja krüptoloogia
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 ISa
Õppeaasta 2
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Andres Pukk
Aine koormused
Loeng 32
Harjutus 8
Praktikum 16
Üldkirjeldus
Õppeaine annab süsteemse ülevaate kaasaegsest andmeturbest ja krüptoloogiast nii teoreetilise kui ka praktilise poole pealt mahus, mis on vajalik infotehnikaga tegelevale praktikule valdkonna piisavaks tundmiseks. Esmalt vaadeldakse andmeturbe üldmõisteid ning tuuakse ülevaade ohtudest, nõrkustest, riskidest ja turvameetmetest ning nende omavahelistest seostest. Seejärel peatutakse kahel peamisel turbe tagamise metoodikal - riskianalüüsil ja etalonturbe metoodikal. Järgneb krüptograafia põhjalik ülevaade, hõlmates endas kõik kasutatavaimad algoritmid ja protokollid. Põhirõhk on seejuures pandud sümmeetrilistele ja asümmeetrilistele krüptoalgoritmidele ning nende omadustele, eelkõige aga rakendatavusele praktikas. Lähemalt vaadeldakse algoritme DES, IDEA, AES, RSA. Vaadeldakse ka krüptograafilise sõnumilühendi omadusi ja kasutatavust. Sellele järgneb digitaalallkirja ning sellega kaasneva infrastruktuuri põhjalik tutvustamine. Loengukursuse viimased osad keskenduvad võrguturbe ja andmebaaside turbe- tehnikale ning organisatsiooni turbehaldusele. Põgusalt käsitletakse ka teabe peitmise probleeme ja sellega tegeleva distsipliini - steganograafiat.
Asendusained
I301 Andmeturve ja krüptoloogia
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten