Logi sisse

Õppeaine 'Andmeturve ja krüptoloogia'

Nimi inglise keeles: Data Security and Cryptology

Aasta:   2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    

Aine koodI345
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 3,5 AP; 5 EAP
Hindamisviis Hindeline arvestus

Üldkirjeldus

Õppeaine annab süsteemse ülevaate kaasaegsest andmeturbest ja krüptoloogiast nii teoreetilise kui ka praktilise poole pealt mahus, mis on vajalik infotehnikaga tegelevale praktikule valdkonna piisavaks tundmiseks. Esmalt vaadeldakse andmeturbe üldmõisteid ning tuuakse ülevaade ohtudest, nõrkustest, riskidest ja turvameetmetest ning nende omavahelistest seostest. Seejärel peatutakse kahel peamisel turbe tagamise metoodikal - riskianalüüsil ja etalonturbe metoodikal. Järgneb krüptograafia põhjalik ülevaade, hõlmates endas kõik kasutatavaimad algoritmid ja protokollid. Põhirõhk on seejuures pandud sümmeetrilistele ja asümmeetrilistele krüptoalgoritmidele ning nende omadustele, eelkõige aga rakendatavusele praktikas. Lähemalt vaadeldakse algoritme DES, IDEA, AES, RSA. Vaadeldakse ka krüptograafilise sõnumilühendi omadusi ja kasutatavust. Sellele järgneb digitaalallkirja ning sellega kaasneva infrastruktuuri põhjalik tutvustamine. Loengukursuse viimased osad keskenduvad võrguturbe ja andmebaaside turbe- tehnikale ning organisatsiooni turbehaldusele. Põgusalt käsitletakse ka teabe peitmise probleeme ja sellega tegeleva distsipliini - steganograafiat.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd*  TS*  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd*  ISd-k*  TS*  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd*  ISd-k*  TS*  
2007: IA  ISa  ISa-k  ISd*  TS*  
* Valikaine

Seotud ained

Asendusained
I301 Andmeturve ja krüptoloogia
eten