Logi sisse

Õppekava aine

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

Õppeaine
Ainekood I104
Õppeaine nimetus Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2008 ISa
Õppeaasta 1
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Pille Tartes
Aine koormused
Loeng 32
Harjutus 16
Iseseisev töö 52
Üldkirjeldus
Juhuslikud sündmused; tõenäosuse mõiste. Täistõenäosuse valem, Bayesi valem, Bernoulli valem. Juhuslik suurus, selle jaotus ja arvkarakteristikud. Klassikalised jaotused. Tõenäosusteooria piirteoreemid. Jaotuse parameetrite punkt- ja vahemikhinnangud. Statistiliste hüpoteeside kontrollimine. Juhuslikud vektorid. Kovariatsioon ja korrelatsioon. Lineaarne regressioon. Vähimruutude meetod. Regressioonisirge parameetrite usalduspiirkond. Statistilised prognoosid. Multi-regressioon. Mittelineaarne regressioon. Aegread.
Soovituslikud eeldusained
I101 Matemaatiline analüüs
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten